Általános szerződési feltételek

Bevezetés


A jelen Általános Szerződési Feltételek („ÁSZF”) a kereskedelemről szóló 2005. évi CLXIV törvény, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény, és a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendelet, valamint a hatályos egyéb vonatkozó jogszabályok figyelembe vételével készült.
Jelen ÁSZF 2019. október 1. napjától határozatlan ideig hatályos.
Jelen ÁSZF a Beauty Spirit Kft. által üzemeltetett www.spiritualbeauty.hu  internetes honlapon hozzáférhető és áttanulmányozható. A Beauty Spirit Kft. által forgalmazott termék(ek) megrendelésével a vásárló jelen Általános Szerződés Feltételeket tudomásul veszi és magára nézve is kötelezőnek fogadja el.


CÉGADATOK


A Kereskedő neve: Beauty Spirit Kft.
Képviselője: Sugár Zsanett
Székhelye: 4029 Debrecen, Bercsényi M. u. 93.
Postai – Visszáru cím: 4029 Debrecen, Bercsényi M. u. 93.
Cégjegyzékszáma: Cg. 09-09-029386
Cégjegyzékszámát kiadó hatóság: Hajdú Megyei Bíróság mint Cégbíróság
Adószáma: 26216676-2-09
Bankszámla szám: 11738008-21472761-00000000

Levelezési cím: 4029 Debrecen, Bercsényi M. u. 93.

E-mail: info@spiritual.hu

Telefon: +3620/5837-267

Tárhely szolgáltató: Websupport Magyarország Kft.

Cégjegyzékszám: 01-09-381419
Adószám: 25138205-2-41
Közösségi adószám: HU25138205
Székhely: 1132 Budapest, Victor Hugo utca 18-22.

https://www.websupport.hu/
 

Örömmel üdvözöljük a Beauty Spirit Kft. vásárlói között!

Kérjük, mielőtt megrendelését feladná, az alábbiakat szíveskedjen alaposan átolvasni:

Fogalom meghatározások a jelen Általános Szerződési Feltételekben:

ELADÓ: Beauty Spirit Kft.

VEVŐ: Aki az ELADÓ internetes vásárlási szolgáltatását igénybe veszi, azaz ELADÓ internetes felületén (www.brunovassarishop.hu) regisztráltatja magát és/vagy e felületen keresztül árut rendel, vásárol, illetve az ELADÓ internetes felületét használja.

FUVAROZÓ: Ügyfeleinket futárszolgálat segítségével szolgáljuk ki.

FOGYASZTÓ: a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy. (Ptk. 8:1. § 3.)

1. ÁLTALÁNOS TUDNIVALÓK, FELTÉTELEK

1.1. Az ELADÓ webáruházában található termékeket interneten keresztül vásárolhatja meg.

1.2. Az ELADÓ webáruházában történő vásárlás feltétele a VEVŐ érvényes regisztrációja. A regisztrációval VEVŐ egyidejűleg elismeri azt is, hogy a jelen ÁSZF rendelkezéseit ismeri, azt elfogadja és magára nézve kötelezőnek tekinti.

1.3. Az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény – a továbbiakban Ektv. – 5. § (2) bekezdése alapján tájékoztatjuk, hogy az internetes áruházon keresztül megkötött elektronikus szerződés nem tekinthető írásba foglalt szerződésnek, így az nem kerül iktatásra, és későbbiekben papír alapon nem hozzáférhető, a szerződés tartalma azonban VEVŐnek küldött elektronikus visszaigazoló leveleinkből rekonstruálható. A szerződés nyelve magyar.

1.4. A VEVŐ tudomásul veszi, hogy a webáruházunkban végrehajtott megrendelés következményeként közötte és az ELADÓ között, a megrendelt termékre adás-vételi ill. szállítási szerződés jön létre.

1.5. Az ELADÓ webáruházában történő érvényes regisztráció, valamint véglegesített megrendelés (vételi ajánlat) és annak az ELADÓ részéről történt visszaigazolása által érvényes szerződés jön létre, mindezekre figyelemmel az érvényes regisztrációt követő megrendelés véglegesítése olyan nyilatkozat, amely fizetési kötelezettséget von maga után, melyet a véglegesítő gombfunkció aktiválását megelőzően a webáruház honlapján szöveges részben az ELADÓ feltüntet a „FIZETÉSI KÖTELEZETTSÉGGEL JÁRÓ MEGRENDELÉS” felirat megjelenítésével.

2. REGISZTRÁCIÓ

2.1. Amennyiben a VEVŐ az ELADÓ webáruházában nincs még regisztrálva, a vásárlást megelőzően pontos adatok megadásával ki kell töltenie, meg kell küldenie a regisztrációs űrlapot, illetve az átutalásos fizetés esetén a kért banki és céges adatokat.

2.2. A VEVŐ regisztrációja során megadott téves adatokért, és azokból adódó károkért semmilyen formában nem vállalunk felelősséget a hibás adatokból eredő esetleges téves teljesítésért.

2.3. A szerződés elektronikus megkötéséhez tartozó technikai lépések:

 – a webáruházban történő előzetes regisztrációhoz szükséges egy használatban lévő email cím, továbbá jelszó megadása,

A regisztráció további lépéseként kötelezően szükséges megadni a következő adatokat:

(1) e-mail cím;

(2) jelszó,

(3) vezetéknév;

(4) keresztnév;

(5) telefonszám.

– a regisztrációs adatok kitöltését követően a VEVŐ az Általános Szerződési Feltételek és Adatkezelési Szabályzat átolvasását és elfogadását külön-külön jelöléssel („pipa” formájú ikon megjelenésével) igazolja,

– mindezeket követően az adatok rögzítése gombfunkcióra történő kattintással a VEVŐ véglegesíti a regisztrációját,

– az ELADÓ által működtetett informatikai rendszer a véglegesített regisztrációról a megadott e-mail címre linket tartalmazó levelet küld. A linkre történő kattintással aktiválható a regisztráció. Az így aktivált, azaz érvényes regisztrációt követően a webáruházba való belépés a kitöltött adatlapon megadott e-mail címmel, illetve a jelszó megadásával történik,

2.4. Az VEVŐ részére az adatbeviteli hibáknak a szerződéses nyilatkozat elküldését megelőzően történő azonosításához és kijavításához ezen törlésre és kijavításra lehetőséget adó funkciók megjelenítésével kívánjuk felhívni a figyelmét.

Tájékoztatjuk, hogy amennyiben megrendelését tévedésből vagy téves tartalommal adta le, mielőbb jelezze azt az info@sugarzsanett.hu e-mail címen, ahol kollégáink mihamarabb megteszik a szükséges lépéseket a megrendelése törlése vagy kijavítása érdekében.

2.5. Az Ektv. 6. § (2) bekezdésének megfelelően tájékoztatjuk, hogy megrendelésének megérkezését elektronikus úton haladéktalanul visszaigazoljuk. Amennyiben a visszaigazolás VEVŐ megrendelésének elküldésétől számított, – a szolgáltatás jellegétől függő elvárható határidőn belül,- de legkésőbb 48 órán belül a VEVŐhöz nem érkezik meg, akkor a VEVŐ mentesül az ajánlati kötöttség vagy szerződéses kötelezettség alól.
3. TERMÉKEK, ÁRAK, KÖLTSÉGEK, CSEREDARAB

3.1. Az eladásra felkínált áruk jellemzőit a konkrét árucikk mellett, az árucikk információs oldaláról tudhatja meg részletesen. A weboldalon az egyes termékek mellett megjelenített képek esetenként illusztrációk, a termék tényleges kinézete ettől eltérhet!  A mindenkori vételár, vagyis az áruért a fogyasztói forgalomban fizetendő bruttó ár az információs oldalon az áru mellett van feltüntetve, mely magában foglalja az általános forgalmi adó és az árut terhelő más adók, illetve egyéb fizetési kötelezettségek összegét is. Az internetes, kedvezményes árat csak úgy tudjuk biztosítani, ha a webáruházban adja le a rendelést.

3.2. A termék vételárának kifizetése futár általi szállításkor utánvétellel, előre utalással, átutalással, vagy bankkártyával történik.

3.3. A VEVŐ kötelessége a vételár választott fizetési mód szerinti megfizetése. A választott fizetési módtól a VEVŐ csak az ELADÓ előzetes hozzájárulásával térhet el. Amennyiben a kiszállított termék vételárát a VEVŐ nem tudja megfizetni, vagy az áru az ELADÓnak fel nem róható okból nem adható át, a VEVŐ köteles az ELADÓnak megfizetni a megrendeléssel és szállítással kapcsolatos költségeit.

3.4. Az ELADÓ üzletében történő személyes termék átvétel esetén a VEVŐ az árat a termék átvételével egyidejűleg fizeti meg.

3.5. Ha a VEVŐ kiszállítást kér és készpénzzel egyenlíti ki a vételárat, akkor a VEVŐ a termék vételárát, szállítási költséget és az egyéb felmerülő költségeket ( a számla bruttó végösszege ) az ELADÓnak vagy ELADÓ megbízottjának számla ellenében fizeti meg a termék átvételekor.

3.6. A raktáron nem lévő termék esetén a feltüntetett árak és szállítási idők tájékoztató jellegűek, az aktuális beszerzési lehetőségektől is függenek. Az ELADÓ nem felelős az árazási vagy egyéb hibákért, és fenntartja a jogot a félreértésen alapuló megrendelések törlésére.

3.7. ELADÓ az árváltoztatás jogát fenntartja. Az oldalon lévő esetleges hibákért felelősséget nem vállal. A termékek paraméterinek eltérése esetén a gyártó hivatalos oldalán közzétett paraméterek érvényesek. Az árlistát és a készlet jelzését naponta egyszer frissíti, de annak mindenkori tartalmáért semmilyen felelősséget nem vállal. Kivételes esetekben előfordulhat, hogy a termék adatlapján még a frissítés előtti ár szerepel, de a kosárba helyezve a termék ára minden esetben lefrissül az aktuális árra. A feltüntetett adatokat tekintsék tájékoztató jellegűnek!

3.8. „A Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:90.§ -re tekintettel a szerződési jognyilatkozatát a Beauty Spirit Kft. megtámadhatja ha a szerződés megkötésekor valamely lényeges körülmény tekintetében tévedésben volt, és ha tévedését a másik fél okozta vagy felismerhette. Lényeges körülményre vonatkozik a tévedés akkor, ha annak ismeretében a fél nem vagy más tartalommal kötötte volna meg a szerződést.

Megtámadásra a sérelmet szenvedett fél és az jogosult, akinek a megtámadáshoz jogi érdeke fűződik.

Ilyen lényeges körülmény (jelentős információ) a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló 2008. évi XLVII. törvény 7. § (5) bekezdésére tekintettel pl. az áru lényeges jellemzői, az általános forgalmi adót és egyéb kötelező terheket is magában foglaló ár, illetve díj vagy – amennyiben az áru jellegéből adódóan az árat, illetve díjat nem lehet ésszerűen előre megállapítani – az ár, illetve díj megállapításának módja, valamint az összes járulékos költség, így különösen fuvardíj, szállítási vagy postaköltség, illetve amennyiben e költségeket nem lehet ésszerűen előre megállapítani, annak feltüntetése, hogy ilyen további költségek merülhetnek fel az alkalmazott kommunikációs eszköznek megfelelő mértékben, stb.

Ilyen körülmény például, ha egy terméknek az ára tévedésből hibásan kerül feltüntetésre, de kellő körültekintéssel eljárva felismerhető, hogy a hasonló termékekhez képest jelentősen (akár irreálisan) eltér az ár. Ilyen esetben kérjük keresse meg ügyfélszolgálatunkat a 06-20-583-7267-es telefonszámon vagy írásban az info@sugarzsanett.hu e-mail címen.”

3.9. Cseredarabos termékeknél az alábbi feltételek teljesülése szükséges, hogy a cseredarabot el tudjuk fogadni és továbbítsuk a beszállítónak/gyártónak. A feltételeket a beszállítók és gyártók követelik meg, szigorúan betartatva minden pontot. A visszavásárlást egy állapot felméréshez kötik, ami alapján eldöntik a termék felújíthatóságát. Minden esetben a MEGTISZTÍTOTT, fizikailag sérülés és törésmentes, használt alkatrészt az új alkatrész csomagolásában kell visszajuttatni a cégünkhöz, amit továbbítunk a beszállítónk felé. A kézhezvételtől számítva az esetek 90%-ban 1-8 hét alatt megtörténik a cseredarab elbírálása. ELADÓ minden esetben csak a beszállítótól kapott cseredarab elfogadás és jóváírás után tudja a cseredarab árát visszajuttatni az VEVŐnek. Amennyiben nem felel meg a cseredarab a beszállító/gyártó feltételeinek, akkor a cseredarab beszámítása elutasításra kerül és a jóváírás nem vehető ígénybe.

A Beauty Spirit Kft. nem vállal kötelezettséget arra, hogy a cseredarabokat visszavásárolja.  Átvételkor a VEVŐ kötelessége a csomagban szereplő tételek ellenőrzése a futár jelenlétében. Amennyiben a vásárolt termékkel kapcsolatban mennyiségi és/vagy minőségi kifogás áll fenn, azt a helyszínen írásban rögzíteni kell. A csomag átvételét követően utólagos reklamációt hiányzó vagy sérült tételre hivatkozva nem fogadunk el!

Cseredarab visszaküldési cím: 4031 Debrecen, Derék u. 100/B
4. KELLÉKSZAVATOSSÁG, TERMÉKSZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS

4.1. Az ELADÓ szavatossági és jótállási felelősségére a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Kormány rendelet, továbbá a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben foglaltak az irányadók.

Felhívjuk Tisztelt Vásárlóink figyelmét, hogy amennyiben a meghibásodás a használati, karbantartási, utasítások be nem tartása következtében lépett fel, illetve szakszerűtlen (nem rendeltetésszerű) használat, hibás kezelés, természetes elhasználódás (kopás),  valamint harmadik személy által végzett jogosulatlan beavatkozás miatt történt, vagy a meghibásodás a beépítési és kezelési utasítások be nem tartása esetén keletkezett abban az esetben a hibás teljesítés (és így a kellékszavatosság) valamint a jótállás szabályai szerinti helytállási kötelezettség a Beauty Spirit Kft.-t nem terheli, tekintettel arra, hogy a hiba oka a Beauty Spirit Kft. teljesítése után keletkezett, és a termék (alkatrész) a teljesítés időpontjában megfelelt a vele szemben megállapított minőségi követelményeknek.

Abban az esetben, ha egy a Beauty Spirit Kft. által forgalmazott termék, szerelési hiba vagy a karbantartás hiánya következtében hibásodik meg, úgy ez olyan jótállási esetnek minősül, amelyet a javítást végző műhelynek kell az ügyfél felé rendeznie.

Azon anyag- és gyártási hibák esetén, amelyek harmadik személy által módosított termékek felhasználása során lépnek fel, a Beauty Spirit Kft. alapvetően, még jótállási időn belül történt meghibásodások esetén sem vállal felelősséget.

4.2. ELADÓ a nála bejelentett szavatossági vagy jótállási igényéről jegyzőkönyvet köteles felvenni, amelyben rögzíti VEVŐ nevét, címét, valamint nyilatkozatát arról, hogy hozzájárul a jegyzőkönyvben rögzített adatainak a 19/2014. (IV. 29.) NGM rendeletben meghatározottak szerinti kezeléséhez, az eladott termék megnevezését, vételárát, az ELADÓ általi teljesítés időpontját, a hiba leírását és bejelentésének időpontját, és az érvényesíteni kívánt jogot. Ezen túlmenően ELADÓ rögzíti a szavatossági igényre adott választ és tájékoztatást arra vonatkozóan, hogy a VEVŐ jogvita esetén a megyei kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti.

A jegyzőkönyvről a fogyasztó kérésére ELADÓ tartós adathordozón másolatot biztosít.

A jegyzőkönyvet ELADÓ három évig köteles megőrizni.

4.3. Kellékszavatosság

Az ELADÓ hibásan teljesít, ha a szolgáltatott dolog a teljesítés időpontjában nem felel meg a jogszabályban vagy a szerződésben meghatározott minőségi tulajdonságoknak. Az ellenkező esetben annak bizonyításáig vélelmezni kell, hogy a teljesítést követő hat hónapon belül felismert hiba a teljesítés időpontjában már megvolt, kivéve, ha e vélelem a dolog természetével vagy a hiba jellegével összeegyeztethetetlen.

ELADÓ hibás teljesítése esetén a VEVŐ kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

VEVŐ – választása szerint – az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

VEVŐ kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül VEVŐ által választott igény teljesítése lehetetlen vagy az ELADÓ számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna.

Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti a termék vételárának arányos leszállítását vagy a hibát az ELADÓ költségére VEVŐ is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

A szavatossági kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségeket az ELADÓ viseli. VEVŐ a választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban VEVŐ viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra ELADÓ adott okot.

VEVŐ köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított 2 hónapon belül közölni. Ugyanakkor VEVŐ a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti. Használt dolog esetén ez a határidő legfeljebb egy év.

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már VEVŐ köteles bizonyítani, hogy a VEVŐ által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

A szavatossági igény leértékelt áru esetén is érvényesíthető, ilyenkor is lehet minőségi kifogással élni, amennyiben ELADÓ nem jelölte meg a leértékelés okát.

A nem rendeltetésszerű használatból eredő hibák esetén a szavatossági igény nem érvényesíthető.

4.4. Termékszavatosság

A termék hibája esetén VEVŐ – választása szerint – a 4.3. pontban meghatározott jogát vagy termékszavatossági igényt érvényesíthet.

Termékszavatossági igényként kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Termékszavatossági igényét a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított 2 éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Termékszavatossági igényét kizárólag a termék gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén a VEVŐnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

a.) a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy

b.) a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy

c.) a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívjuk figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

4.5. Jótállás

Kötelező jótállás csak az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX.22.) Korm. Rendelet mellékletében felsorolt 10.000 forintnál drágább tartós fogyasztási cikkre vonatkozik.

A kötelező jótállás keretében ELADÓ a hibátlan teljesítésért olyképpen felel, hogy a jótállás időtartama alatt felmerült minőségi kifogás esetén a felelősség alól csakis akkor mentesül, ha bizonyítja, hogy a hiba oka a teljesítés után, jellemzően a termék fogyasztó által történő nem rendeltetésszerű használata vagy kezelése miatt keletkezett. (Ptk. 6:171. §)

A kötelező jótállás időtartama 1 év, amelynek kezdő időpontja a termék fogyasztónak történő átadása.

Felhívom a figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és jótállási igényt, illetve termékszavatossági és jótállási igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet, egyébként viszont fogyasztót a jótállásból fakadó jogok a 4.3. és a 4.4. pontban meghatározott jogosultságoktól függetlenül megilletik.

Az ELADÓ bizonyos termékek esetén, a jogszabályban meghatározott jótállási időn túl is vállalhat jótállási kötelezettséget azzal, hogy az ilyen, jogszabályban meghatározott időn túli jótállással értékesített termékek körét, illetve a jogszabályban meghatározott időn túli jótállás feltételeit maga határozza meg.

Az ELADÓ fenntartja a jogot a jótállási és szavatossági feltételek, fogyasztónak küldött előzetes értesítés nélküli, jogszabályoknak megfelelő módosítására vagy kiegészítésére.
5. PANASZKEZELÉS

5.1. Reklamáció esetén a 45/2014 (II.26.) Kormány rendeletben részletesen rögzített feltételek szerint járunk el. Minden beérkezett véleményre reagálunk és minden általunk, illetve szállítóink által elkövetett hiba esetén a legnagyobb rugalmassággal – vásárlóink érdekeit szem előtt tartva – járunk el ügyfélszolgálatunkon keresztül.

5.2. VEVŐ panaszát ELADÓhoz az alábbi elérhetőségeken tudja benyújtani:

4029 Debrecen, Bercsényi u. 93.

info@spiritual.hu

5.3. ELADÓ vásárlói panasz esetén a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény rendelkezései alapján jár el. A reklamációt a bejelentést követő öt munkanapon belül kivizsgáljuk.

Az írásbeli panaszt ELADÓ a beérkezését követően harminc napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt.

ELADÓ a válasz másolati példányát öt évig köteles megőrizni, és azt az ellenőrző hatóságoknak kérésükre bemutatni.

5.4. A panasz elutasítása esetén ELADÓ írásban tájékoztatja arról, hogy panaszával – annak jellege szerint – mely hatóság vagy békéltető testület eljárását kezdeményezheti. A tájékoztatás tartalmazza továbbá az illetékes hatóság, illetve a fogyasztó lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti békéltető testület székhelyét, telefonos és internetes elérhetőségét, valamint levelezési címét. A tájékoztatás arra is kiterjed, hogy a vállalkozás a fogyasztói jogvita rendezése érdekében igénybe veszi-e a békéltető testületi eljárást.

Abban az esetben, ha Ön panaszával békéltető testülethez fordul, a békéltető testület eljárásában ELADÓt együttműködési kötelezettség terheli. 

A megrendelő a kifogásaival, panaszaival az alábbi szervezetekhez fordulhat:

A békéltető testületek felsorolása:

Baranya Megyei Békéltető TestületCíme: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.Telefonszáma: (72) 507-154Fax száma: (72) 507-152E-mail cím: kerelem@baranyabekeltetes.hu, info@baranyabekeltetes.huBács-Kiskun Megyei Békéltető TestületCíme: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-532Fax száma: (76) 501-538E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu 
Békés Megyei Békéltető TestületCíme: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775Fax száma: (66) 324-976E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hu; bmkik@bmkik.huBorsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető TestületCíme: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870Fax száma: (46) 501-099E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu 
Budapesti Békéltető TestületCíme: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131Fax száma: (1) 488-2186E-mail cím: bekelteto.testulet@bkik.huCsongrád Megyei Békéltető TestületCíme: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellékFax száma: (62) 426-149E-mail cím: info@csmkik.hu
Fejér Megyei Békéltető TestületCíme: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.Telefonszáma: (22) 510-310Fax száma: (22) 510-312E-mail cím: fmkik@fmkik.hu; bekeltetes@fmkik.huGyőr-Moson-Sopron Megyei Békéltető TestületCíme: 9021 Győr, Szent István út 10/a.Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217Fax száma: (96) 520-218E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu
Hajdú-Bihar Megyei Békéltető TestületCíme: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.Ügyintézés helyszíne: 4025 Debrecen Vörösmarty u. 13-15.Telefon: 06-52-500-710, 06-52-500-745Fax: 06-52-500-720E-mail cím: bekelteto@hbkik.huHeves Megyei Békéltető TestületCíme: 3300 Eger, Faiskola út 15.Levelezési címe: 3301 Eger, Pf. 440.Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellékFax száma: (36) 323-615E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu
Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető TestületCíme: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.Telefonszáma: (56) 510-610Fax száma: (56) 370-005E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.huKomárom-Esztergom Megyei Békéltető TestületCíme: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.Telefonszáma: (34) 513-010Fax száma: (34) 316-259E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu
Nógrád Megyei Békéltető TestületCíme: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/aTelefonszám: (32) 520-860Fax száma: (32) 520-862E-mail cím: nkik@nkik.huPest Megyei Békéltető TestületCíme: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.Telefonszáma: 06-1-269-0703Fax száma: 06-1-269-0703E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu
Somogy Megyei Békéltető TestületCíme: 7400 Kaposvár, Anna utca 6.Telefonszáma: (82) 501-000Fax száma: (82) 501-046E-mail cím: skik@skik.huSzabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető TestületCíme: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180Fax száma: (42) 420-180E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu
Tolna Megyei Békéltető TestületCíme: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.Telefonszáma: (74) 411-661Fax száma: (74) 411-456E-mail cím: kamara@tmkik.huVas Megyei Békéltető TestületCíme: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.Telefonszáma: (94) 312-356Fax száma: (94) 316-936E-mail cím: vmkik@vmkik.hu
Veszprém Megyei Békéltető TestületCíme: 8200 Veszprém, Budapest u. 3.Telefonszáma: (88) 814-111Fax száma: (88) 412-150E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu Zala Megyei Békéltető TestületCíme: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.Telefonszáma: (92) 550-513Fax száma: (92) 550-525E-mail cím: zmkik@zmkik.hu; zmbekelteto@zmkik.hu

Európai Bizottság online vitarendezési platform:

A VEVŐnek lehetősége van arra, hogy az online vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatos panaszát online vitarendezési eljárás keretében kezdeményezze panasza bíróságon kívüli rendezését. Az online vitarendezést a következő weboldalon kezdeményezheti, valamint szintén ezen az oldalon kaphat részletes tájékoztatást az online vitarendezés lehetőségéről és feltételeiről:

Hivatkozás: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.home.chooseLanguage

Bírósági eljárás:

Fogyasztó jogosult a fogyasztói jogvitából származó követelésének bíróság előtti érvényesítésére polgári eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a Polgári Perrendtartásról szóló 1952. évi III. törvény rendelkezései szerint.

6. RENDELÉS ÉS SZÁLLÍTÁS

6.1. A VEVŐ a konkrét termék kiválasztásával adja meg a rendelését. A rendelés feladásakor a termék átvételének módját ill. a szállítással kapcsolatos lehetőségeket is meg kell adni.

6.2. Az ELADÓ a rendelést legkésőbb 48 órán belül visszaigazolja. Amennyiben megrendelése délután kb. 14 óráig megérkezik és futárszolgálattal történő kiszállítást választja, úgy Ön max. 24-36 órán belül megkapja rendelését, feltéve, ha a rendelt termék, raktárunkban elérhető. A fenti határidők kizárólag munkanapokon érvényesek.

6.3. A VEVŐ köteles a kiszállítás/átvétel időpontjában a szállítási kiszerelést tételesen ellenőrizni és hiánytalan mennyiségi teljesítés esetén az átvételi elismervényt (számla, szállítólevél) aláírni. Ezt követően mennyiségre vonatkozó reklamációkat az ELADÓ nem fogad el.

A futárnak adott átvételi aláírásával Ön elismeri a sérülésmentes csomag átvételét, és a csomag tartalmára vonatkozó reklamációt kizárólag abban az esetben tudunk elfogadni, ha a hiány vagy sérülés ténye a futár jelenlétében jegyzőkönyvben kerül rögzítésre. A számlát a csomagban helyezzük el, ezzel ellenőrizhetőek a cikkszámok, darabszámok. Az esetleges szállítás közbeni sérülésekkel kapcsolatos reklamációkat csak, a sérülésről felvett jegyzőkönyv birtokában tudjuk kezelni.

Amennyiben bármilyen külsérelmi nyomot vél felfedezni a csomagoláson, a futár jelenlétében bontsa fel a küldeményt, ellenőrizzék le, hogy a csomagoláson belül a termék sérülésmentes és hiánytalan, csak ezt követően írja alá az átvételt. A futár sérült csomag esetén köteles megvárni és elősegíteni a tételes átvételt és átvizsgálást.

Ha termék csomagolása megrongálódott, ne ijedjen meg, attól még a termék nagy valószínűséggel sérülésmentes, azonban ne felejtse el átvizsgálni a tartalmát!

AMENNYIBEN HIÁNYT VAGY SÉRÜLÉST ÉSZLEL, AZT KÉRJÜK 24 ÓRÁN BELÜL JELEZZE AZ info@sugarzsanett.hu E-MAIL CÍMRE, ENNEK HIÁNYÁBAN UTÓLAGOS REKLAMÁCIÓT NEM TUDUNK ELFOGADNI!

6.4. Amennyiben az ELADÓ az árut a létrejött szerződés rendelkezései szerint kiszállítja, a kiszállítást megelőzően értesítést küld a VEVŐnek a várható kézbesítés időpontjáról, a megrendelésben megadott elérhetőségeken. A VEVŐ felelőssége gondoskodni arról, hogy az adott időszakban a csomag átvételét biztosítsa, vagy a rendelés kiszállítását megelőző 24 órán belül visszajelezzen, ha a szállítás időpontja nem megfelelő számára.

6.5. Amennyiben az áru kiszállítás során a kézbesítés sikertelen, ennek tényéről az ELADÓ értesítést hagy, majd legfeljebb egy alkalommal ismét kísérletet tesz az áru kiszállítására. A VEVŐnek felróható sikertelen kiszállítás költségét a VEVŐ tartozik viselni.

6.6. A termékre vonatkozó kárfelelősség és kockázat a VEVŐre akkor száll át, amikor VEVŐ a megrendelt terméket átvette.

7. A VÁSÁRLÁSTÓL VALÓ ELÁLLÁS JOGA

7.1. Megrendelése során a VEVŐ élhet a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Kormány rendeletben részletesen rögzített feltétel nélküli elállási jogával. Internetes vásárlások esetén a VEVŐ a szerződéstől az áru, több áru egyidejű megrendelése, de eltérő időpontokban történő szállítása esetén pedig az utoljára szolgáltatott áru átvételét követő 14 (tizennégy) napon belül indoklás nélkül elállhat, ezt az említett határidőn belül a 45/2014. (II.26.) 22. § szakasz alapján a 2. számú mellékletben található nyilatkozat-minta felhasználásával, vagy az erre vonatkozó egyértelmű nyilatkozat útján gyakorolhatja.

Ezen elállási jogát a szerződés megkötésétől az áru megérkezéséig rendelkezésre álló időben is gyakorolhatja. A vásárló áruátvétel dátumát bizonyítja a postai csomagjegyzék, illetve a futárszolgálat szállítójegyzéke. Elállásnál az ELADÓ köteles a VEVŐ által kifizetett termék(ek) vételárát és a szállítási költséget haladéktalanul, de legkésőbb az elállásról való tudomásszerzést követő 14 napon belül visszatéríteni. A VEVŐnek visszajáró összeget a vevővel előre egyeztetett fizetési módnak megfelelően térítjük vissza. A fogyasztónak legkésőbb az elállástól számított 14 napon belül vissza kell juttatnia a terméket(eket) az eladónak. A vevő által kifizetett összeget eladó mindaddig visszatarthatja, amíg az elállási jogot érvényesítő vevő a terméket nem küldte vissza, vagy a visszaküldés tényét kétséget kizáróan nem igazolta.

7.2. A visszaküldött termékeket Beauty Spirit Kft. nevére és a 4029 Debrecen, Bercsényi M. u. 93. címre kérjük címezni.

Felhívjuk a figyelmét, hogy VEVŐ viseli az elállás esetén, az áru visszaszolgáltatásával kapcsoltban felmerült közvetlen költséget.

7.3. Felhívjuk a figyelmét, hogy az ELADÓ jogosult az értékcsökkenés miatti levonást alkalmazni, ha a fogyasztó a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó mértékben használta a terméket.

7.3. Amennyiben van rá mód, ajánljuk, illetve kérjük, hogy a praktikusabb és gyorsabb ügyintézés érdekében a terméket eredeti, sértetlen állapotban, csomagolásával együttesen szíveskedjék visszaküldeni címünkre.

Utánvéttel vagy portóval visszaküldött csomagokat nem áll módunkban átvenni!

7.4. Tájékoztatjuk, hogy a fogyasztó nem gyakorolhatja az elállás jogát:

a.) a szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés esetében a szolgáltatás egészének teljesítését követően, ha a vállalkozás a teljesítést a fogyasztó kifejezett, előzetes beleegyezésével kezdte meg, és a fogyasztó tudomásul vette, hogy a szolgáltatás egészének teljesítését követően felmondási jogát elveszíti;

b.) olyan termék vagy szolgáltatás tekintetében, amelynek ára, illetve díja a pénzpiac vállalkozás által nem befolyásolható, a 20. § (2) bekezdésében meghatározott határidő alatt is lehetséges ingadozásától függ;

c.) olyan zárt csomagolású termék tekintetében, amely egészségvédelmi vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza;

d.) olyan termék tekintetében, amely jellegénél fogva az átadást követően elválaszthatatlanul vegyül más termékkel;

e.) olyan vállalkozási szerződés esetében, amelynél a vállalkozás a fogyasztó kifejezett kérésére keresi fel a fogyasztót sürgős javítási vagy karbantartási munkálatok elvégzése céljából;


8. A FELELŐSSÉG KORLÁTOZÁSA

8.1 Az interneten történő vásárlás feltételezi a vásárló részéről az internet lehetőségeinek és korlátinak ismeretét és elfogadását, különös tekintettel a technikai adottságokra és a felmerülő hibákra.

8.2. Az ELADÓ semmilyen módon nem felelős az alább felsorolt körülményekért, tényekért, bármilyen okból is jelentkeznek, ill. következtek be:

a.) az interneten küldött és/vagy fogadott, nem a ELADÓtól származó bármilyen adat okozta problémákért;

b.) az internetes hálózat bármilyen működési hibájáért, ami megakadályozza a Beauty Spirit Kft. webáruházának akadálytalan működését és a vásárlást;

c.) bármilyen adatvesztésért;

d.) bármely a folyamatban alkalmazott szoftver nem megfelelő működésének következményeiért;

e.) a szolgáltató hálózatban bármilyen programhiba, rendkívüli esemény vagy technikai hiba következményeiért.

9.SZEMÉLYES ADATOK

9.1. A Beauty Spirit Kft. adatkezelési alapelvei összhangban vannak az adatvédelemmel kapcsolatos hatályos hazai jogszabályokkal, valamint az Európai Unió jogszabályaival, így különösen az alábbiakkal:

2011. évi CXII. törvény: Az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról,

2013. évi V. törvény: A Polgári Törvénykönyvről,

2000. évi C törvény: A számvitelről szóló törvény,

2012. évi I. törvény: A munkatörvénykönyvéről,

Európai Parlament és a Tanács 2016/679. számú rendelete.

A vállalkozás az adatvédelem területén a felsorolt jogszabályokat tiszteletben tartja, minden körülmények között betartja.

9.2. Beauty Spirit Kft. tájékoztatja az érintettet arról, hogy a személyes adatait kizárólag szerződés teljesítése jogcímén a szerződés megkötése, teljesítése, megszűnése céljából valamint hozzájáruláson alapuló adatkezelés jogcímén kezeli.

Jelen Általános Szerződési Feltételekben nem szabályozott kérdésekre, valamint a felek jogviszonyára a Polgári Törvénykönyv, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatásokról szóló 2001. évi CVIII. törtvény, a távollevők között kötött szerződésekről szóló 17/1999. (II.5) Korm. rendelet, a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelet valamint a mindenkori fogyasztóvédelmi rendelkezések az irányadóak.

Záró rendelkezések

Jelen ÁSZF rendelkezéseit a Beauty Spiritt Kft. – a vonatkozó hatályos magyar jogszabályi rendelkezésekkel összhangban – egyoldalúan jogosult megváltoztatni, módosítani és/vagy kiegészíteni. A módosított ÁSZF az internetes honlapon való közzététel napján lép hatályba.

ELADÓ internetes honlapját látogató vásárlók kötelesek rendszeresen tájékozódni jelen ÁSZF módosításai tekintetében. Amennyiben VEVŐ jelen ÁSZF módosításának hatálybalépését követően továbbra is látogatja a weboldalt és megrendelést ad le, azt ELADÓ jogosult úgy értelmezni, hogy VEVŐ az ÁSZF módosítását elfogadta.


MELLÉKLETEK2. melléklet a 45/2014. (II. 26.) Korm. rendelethez
Elállási / Felmondási nyilatkozatminta

csak a szerződéstől való elállási/felmondási szándék esetén töltse ki és juttassa vissza)

Címzett:

Beauty Spirit Korlátolt Felelősségű Társaság

4029 Debrecen, Bercsényi M. u. 93.

Cégjegyzékszám: 09 09 029386

Adószám: 26216676-2-09

Alulírott/ak………………………………………………………….kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási/felmondási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére vagy az alábbi szolgáltatás nyújtására irányuló szerződés tekintetében:

Szerződéskötés időpontja /átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:  …………………………………………………………………………….

A fogyasztó(k) címe: ……………………………………………………………………………..

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén) ……………………………….

Kelt: